Etik

 

Du kan forvente:

Læs nærmere om NLP Foreningen i Danmark´s etiske regler, Dansk NLP Psykoterapeutforenings etiske regler og International Coach Federation’s (ICF) Etiske Regler. Vi er underlagt og lever op til samtlige regelsæt.