NLP Foreningen i Danmark´s etiske regler

 

Vi lever op til NLP Foreningen i Danmark´s etiske regler, vedtaget på Generalforsamlingen april 2000.

 

 

§ 1             Almene bestemmelser

 

1.1                                 De etiske regler er bindende for alle udøvende medlemmer af NLP-Foreningen, hvadenten disse beskæftiger sig med undervisning, forskning, terapi, organisationsudvikling, personlig udvikling, coaching eller lignende.

 

1.2                                 NLP-udøvere, som underviser i NLP har ansvar for, at også metodens styrke, svagheder og mulige etiske konsekvenser inddrages i undervisningen.

 

1.3                                 NLP-udøvere skal arbejde for at fremme kundens personlige og psykiske udvikling og sundhed.

 

1.4                                 Hensynet til, og respekten, for kunden går forud for NLP-udøverens personlige interesser.

 

§ 2             Forholdet til kunden

 

2.1                                 NLP-udøveren skal efterleve, at ethvert menneske har krav på respekt for sin personlige integritet, som dermed ikke må antastes.

 

2.2                                 NLP-udøveren har tavshedspligt om alle forhold, han/hun erfarer om kunden – herunder hvorvidt der foreligger et terapeutisk forhold.

 

2.3                                 NLP-udøveren er ikke underlagt tavshedspligt, hvis han/hun herigennem risikerer at udsætte kunden, sig selv eller andre for fare på liv eller velfærd.

 

2.4                                 NLP-udøveren indhenter og videregiver kun oplysninger om kunden med kundens samtykke.

 

2.5                                 NLP-udøveren skal i terapeutiske forløb føre journal, som indeholder de vigtigste hovedpunkter i samarbejdet med kunden. Generelt gælder at opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd etc. skal foregå forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet.

 

2.6                                 Kunden skal oplyses om sin ret til at se udtalelser, som NLP-udøveren har udfærdiget om kunden.

 

2.7                                 Optagelser på lyd- og videobånd samt afspilning heraf kræver altid kundens samtykke. Ved anvendelse overfor tredjemand kræves altid kundens skriftlige tilladelse.

 

2.8                                 NLP-udøveren må sikre, at deltagerne i gruppeprocesser er enige om at iagttage tavshedspligt.

 

2.9                                 NLP-udøveren må ikke udnytte sin stilling og viden som terapeut til skade for kunden.

 

2.10                             Seksuel omgang mellem NLP-udøveren og kunden må ikke forekomme.

 

2.11                             En forretningsmæssig tilknytning til en kunde skal undgås, hvis den kan risikere at føre til en ikke-professionel kontaktform.

 

2.12                             NLP-udøveren skal henvise kunden til anden behandling, når NLP-udøveren ikke er kompetent til at arbejde med de problemer, kunden har.

 

2.13                             Har NLP-udøveren påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for at denne afsluttes terapeutisk forsvarligt, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret behandler.

 

§ 3             Forholdet til kolleger

 

3.1                                 NLP-udøveren skal udvise kollegial hensynsfuldhed.

 

3.2                                 En NLP-udøver, der bliver opmærksom på, at et medlem af NLP-Foreningen bryder de etiske regler, har pligt til at påpege det overfor vedkommende og om nødvendigt rette henvendelse til NLP-Foreningens Etiske Udvalg.

 

§ 4             Faglig standard

 

4.1                                 Hvis NLP-udøveren har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde, skal NLP-udøveren søge hjælp til at løse sine egne problemer.

 

4.2                                 NLP-udøveren skal personligt og professionelt være i overensstemmelse med NLP forudsætningerne.

 

4.3                                 NLP-udøveren forpligter sig til at holde sig fagligt ajour f.eks. gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser.

 

4.4                                 NLP-udøveren skal være certificeret NLP Practitioner, NLP Master eller NLP Træner efter gældende standarder.