Visuelt repræsentationssystem
 

Vi alle danner hver især indre repræsentation af det vi oplever. På samme måde gemmer vi vores erindringer i en indre repræsentation.
Vi taler om fire repræsentationssystemer, det er:

Når vi opfatter og gemmer informationer vælger vi ubevidst et eller flere af ovennævnte repræsentationssystemer som vores foretrukne.
Repræsentationssystemerne er den måde eller det system vi vælger, til at repræsentere de mange facetter af den ydre virkelighed.
De
fleste mennesker har et eller to repræsentationssystemer, som er dem de bruger mest, afhængig af situationen. Jo større evne vi har til at skifte mellem dem alle, jo nemmere vil det være for os at skabe god kontakt til mennesker, vi møder.

Visuelle mennesker tænker meget i billeder. De er meget opmærksomme på farver, og på hvordan ting, mennesker og de selv ser ud. De er ofte meget optaget af æstetik.

Visuelle mennesker lærer nemmest ved at se tingene for sig eller ved at danne sig et overblik. De taler ofte hurtigt og i korte sætninger. De opfatter hurtigt med et minimum af detaljer.

Når visuelle mennesker føler sig pressede/stressede, har de en tendens til at blive bebrejdende og pege "anklagende" på andre.