Modellen af verden

 

Alle kender sikkert det, at have deltaget i et møde, været til et selskab eller have set en film med nogle andre mennesker. Bagefter kan der være dyb uenighed om hvad der blev besluttet på mødet, anekdoter fra selskabet eller handlingen i filmen.
Når politiet indkalder fem vidner sker det ofte, at de får fem modstridende forklaringer på den samme handling.
Er det ikke ganske utroligt? Jo – og alligevel nej.
Vi mennesker er meget ens, og samtidig er vi utrolig forskellige. I NLP siger vi ”Vi oplever ikke verden som den er – vi oplever en model af verden”.
Videnskabsmænd har beregnet, at vores hjerne hvert eneste sekund bliver påvirket med 11.000.000 bits informationer. Hver lille bit er en enhed af synsoplevelse, lydoplevelse, kropsfornemmelse, duft eller smag.
Alle disse informationer er langt mere end vores bevidste sind har mulighed for at rumme. Det er beregnet, at når vores sanser er allermest skærpet, og vi er helt friske, vil vi maksimalt kunne rumme 42 bits pr. sekund i vores bevidste sind.
Hvad vi opfatter af informationer afhænger af vores kultur, religion, erhverv, interesser og meget mere.
En brolægger bemærker stentyper, fugebredde, fald og forband på et torv. Mens en modeskaber vil bemærke snittet på kjolerne, han ser i butiksvinduerne.
De informationer, vi registrerer, slipper igennem et filter vi hver især har. Det der slipper igennem filtret, kalder vi vores indre repræsentation af verden.
Under vores søvn bliver dagens modtagne informationer arkiveret i logiske systemer i vores hjerne.
Når vi efterfølgende skal indhente information fra vores hjerne, er informationerne ganske begrænset, da vi kun har ladet en lille del slippe gennem vores filter til vores indre repræsentation af verden.
For at få en helhed udelader, generaliserer og forvrænger vi hele tiden ting, vi oplever og gengiver. Da to mennesker ikke kan få den samme indre repræsentation, er det ikke så mærkeligt, at vi oplever verden så forskellig, som vi gør.
Hvis politiet får en personbeskrivelse af to forskellige vidner, vil vidnet, der er 160 cm høj, kunne beskrive eftersøgte som ”et stort brød”, mens vidnet på 196 cm kunne beskrive eftersøgte som ”en lille gnom”.
”Vi oplever ikke verden som den er – vi oplever en model af verden”.
Det at vi bliver bevidste og erkender dette udsagn, giver os en anden forståelse og accept af de forskelligheder, der er mennesker imellem.