Kinæstetisk repræsentationssystem
 

Vi alle danner hver især indre repræsentation af det vi oplever. På samme måde gemmer vi vores erindringer i en indre repræsentation.
Vi taler om fire repræsentationssystemer, det er:

Når vi opfatter og gemmer informationer vælger vi ubevidst et eller flere af ovennævnte repræsentationssystemer som vores foretrukne.
Repræsentationssystemerne er den måde eller det system vi vælger, til at repræsentere de mange facetter af den ydre virkelighed.
De
fleste mennesker har et eller to repræsentationssystemer, som er dem de bruger mest, afhængig af situationen. Jo større evne vi har til at skifte mellem dem alle, jo nemmere vil det være for os at skabe god kontakt til mennesker, vi møder.

Kinæstetikere er opmærksomme på kropsfornemmelser, f.eks. hvordan tøjet føles på huden, hvordan stolen er at sidde på osv. De er ofte meget gode til at mærke stemninger, hvordan de selv og andre har det.

Kinæstetiske mennesker lærer nemmest ved at få tingene gennemgået, de har ofte behov for flere detaljer og få fortalt historier, de kan leve sig ind i. De føler med hovedpersonen, og forstår historien ad den vej.

Når kinæstetiske mennesker føler sig pressede/stressede, bliver de meget opmærksomme på deres følelser og fornemmelser.