Coaching

 

Coaching er at assistere en person til at finde egne svar og løsninger og samtidig udnytte sit potentiale endnu mere. En fremadrettet målrettet proces. Coachen har ikke ansvar for mål og produkt, men for processen. Coachen behøver ikke fagligt kendskab til situationen. Coachen ”står bag ved”.

 

Coachen viser klienten nøglebundet, lader klienten selv finde sin nøgle, låse døren op og selv gå gennem døråbningen.

 

Begrebet ”coaching” stammer fra sportens verden. I begyndelsen af 70’erne skrev Timothy Gallwey forskellige bøger om sport og coaching.

Timothy Gallwey var pædagog og tennisekspert. Han arbejdede ud fra den forudsætning, at ”modstanderen i ens eget hoved er større og stærkere end modstanderen på den anden side af nettet”. Han påpegede, at coaching frem for instruktion hjælper spilleren til at fjerne sin indre modstander og sine indre forhindringer, så kroppen/systemet dermed bliver selv-korrigerende – der viser sig en naturlig evne til at løse opgaven selv og forbedre sin præstation.

 

Gallwey opdagede, at den bedste coaching fandt sted, når coachen intet kendte til emnet, f.eks. når en skiinstruktør coachede en golfspiller. Dette tvang coachen til virkelig at lade spilleren finde sine egne svar. Udgangspunktet for denne tankegang er, at vi har alle ressourcerne og alle svarene i os selv - vi har blot brug for en coach til at stille os de gode/rigtige spørgsmål.

 

Gallweys principper om coaching handler om at låse op for menneskers potentiale og derved øge deres præstationer. Det handler om at få spørgsmål og svar til at bo i samme rum. Med sine spørgsmål assisterer coachen den coachede til, at nedbryde de barrierer, der forhindrer den coachede i at se, høre, føle og tænke på de muligheder, der er.

Coachsessionen foregår alene mellem dig og coach.

Her kan bl.a. arbejdes med:

Det er dig, der kommer med et emne, du ønsker at blive coachet på. Vi udviser stor respekt for din integritet.