Auditiv-digital repræsentationssystem
 

Vi alle danner hver især indre repræsentation af det vi oplever. På samme måde gemmer vi vores erindringer i en indre repræsentation.
Vi taler om fire repræsentationssystemer, det er:

Når vi opfatter og gemmer informationer vælger vi ubevidst et eller flere af ovennævnte repræsentationssystemer som vores foretrukne.
Repræsentationssystemerne er den måde eller det system vi vælger, til at repræsentere de mange facetter af den ydre virkelighed.
De
fleste mennesker har et eller to repræsentationssystemer, som er dem de bruger mest, afhængig af situationen. Jo større evne vi har til at skifte mellem dem alle, jo nemmere vil det være for os at skabe god kontakt til mennesker, vi møder.

Auditiv-digitale der mennesker, der er meget optaget af logik og mening. De tænker i sekvenser og mening, og husker tit ved hjælp af procedurer. De er gode til at sætte sig ind i stof, der kræver meget tænkning.

Auditiv-digitale mennesker lærer nemmest ved at emnerne bliver fremstillet i klar, logisk form, så de giver mening. De vil ofte have behov for at spørge uddybende, så de får fuld forståelse.

Når auditiv-digitale mennesker føler sig pressede/stressede, bliver de udpræget saglige argumenterende og meget rationelle.