Auditiv repræsentationssystem
 

Vi alle danner hver især indre repræsentation af det vi oplever. På samme måde gemmer vi vores erindringer i en indre repræsentation.
Vi taler om fire repræsentationssystemer, det er:

Når vi opfatter og gemmer informationer vælger vi ubevidst et eller flere af ovennævnte repræsentationssystemer som vores foretrukne.
Repræsentationssystemerne er den måde eller det system vi vælger, til at repræsentere de mange facetter af den ydre virkelighed.
De
fleste mennesker har et eller to repræsentationssystemer, som er dem de bruger mest, afhængig af situationen. Jo større evne vi har til at skifte mellem dem alle, jo nemmere vil det være for os at skabe god kontakt til mennesker, vi møder.

Auditive mennesker tænker i lyde. De er meget opmærksomme på lyde, og lader sig nemt forstyrre af udefra kommende lyde. De er ofte musikalske.

Auditive mennesker lærer nemmest ved at få tingene fortalt, de har nemt ved at gengive lange sætninger ordret. De taler ofte i lange sætninger, hvor de fortæller tingene, som de kommer i tanke om dem, det vil sige efterhånden, som de hører dem for deres indre øre.

Når auditive mennesker føler sig pressede/stressede, har de en tendens til at "snakke sig ud af det", i lange sætninger, hvor andre har svært ved at finde den røde tråd.