På recepten stod matching og coaching

 

Interwiev bragt i NLP Skolens blad "Nøglen" no. 5 - januar 2005

 

 

Naturmedicinproducenten Wolle´s Nature System A/S i Roskilde bruger aktivt NLP til at bedre den daglige kommunikation og forståelse for hinanden

NLP er blevet et vigtigt værktøj i den lille familieejede virksomhed med 9 ansatte. Alle tre medlemmer af ledelsen er i gang med en uddannelse på NLP SKOLEN, og alle ansatte har været til en fælles temadag for at få de grundlæggende NLP begreber på plads.

Direktør Henrik Brandt fortæller:
- Vi oplevede, at der kunne ske nogle forviklinger på grund af svigtende kommunikation og manglende forståelse for hinanden, og det ønskede vi at prøve at vende ved at afholde en temadag for alle medarbejderne. Det er selvfølgelig begrænset, hvor dybt man kan komme på en enkelt dag, men vi kom igennem lidt grundlæggende NLP blandt andet matching og mismatching. Og her blev jeg selv gjort opmærksom på mine egne vaner, da nogle af medarbejderne fortalte, at de ind imellem oplever, at jeg pludselig er i en anden verden, mens de sidder og taler til mig. Det kaldes mismatching, hvis man for eksempel midt i en samtale begynder at gabe, kigge på uret eller se ud af vinduet eller hvad man nu kan finde på. Derimod matcher man en person, når man er til stede i en samtale, lytter og spørger ind. Alene ved måden man sidder på i stolen, kan vise at man matcher personen overfor.

Henrik Brandt har generelt fået positiv feedback fra medarbejderne på temadagen, og kan også mærke en forskel i den daglige kommunikation:

- Man kan sige, at vi taler mere samme sprog nu. Som Anne Marie udtrykker det, skal en elefant spises i små bidder, så det er klart, at vi ikke har taget syvmileskridtet endnu, men det at vi i det daglige kan få ting op at vende, som vi kan relatere tilbage til temadagen, er et vigtigt skridt.

Personligt har Henrik Brandt fået meget ud af at beskæftige sig med NLP:

- Jeg har simpelthen fået et redskab til at se mennesker på en helt anden måde. Før kunne jeg måske ryste på hovedet af en person. Jeg har selvfølgelig stadig mine tanker og holdninger, men i dag har jeg lært at tænke: Nå ja, han eller hun har jo sit eget værdigrundlag og gør tingene ud fra sin model af verden. Og hvis man accepterer det, og også imødekommer vedkommende i sit sprog, så glider det hele nemmere.

Samarbejdet i ledelsen er også blevet styrket, efter at alle tre medlemmer er kommet godt i gang med deres NLP uddannelser:

- Vores samarbejde er blevet meget bedre. Ikke kun os indbyrdes men, også i forhold til de øvrige medarbejdere. Det er der slet ingen tvivl om.

Ledelsen har suppleret uddannelserne med individuelle coaching-timer på NLP Skolen, og regner med at de i 2005 vil starte på et team coaching-forløb.

Henrik Brandt er selv meget tilfreds med, hvad han hidtil har fået ud af sin coaching:

- Jeg er blevet stillet nogle rigtig gode spørgsmål, og er kommet frem til nogle svar, som jeg har kunnet agere på. Der har for eksempel været specifikke situationer i virksomheden, hvor noget skulle siges eller gøres i forbindelse med samarbejdspartnere eller personale, og efter et coaching-forløb er jeg gået derfra styrket og velrustet til at tage fat på sagen.