Mit liv var gået i stå

 

Af journalist Anne Saabye

 

 

”Wow, det lyder spændende”, tænkte den 29 årig studerende, Kiit Rasmussen, da hun ved et tilfælde så et opslag for terapiformen ”Neuro Lingvistisk Programmering” (NLP).   

Hun var lidt i tvivl om, hvad det gik ud på, for selvom hun havde prøvet andre former for terapi, så mindede det ikke om NLP.

Alligevel følte hun, at det måtte prøves.

Kiit gik rundt med følelsen af, at livet var gået i tomgang, og at der måtte være noget mere eller noget andet derude. Hun havde tit svært ved at sige fra over for andre og følte, at hendes prioriteter i livet var blevet mere og mere forkerte.

Så kunne opslaget om NLP-terapi være et hint i den rigtige retning? Kiit greb chancen og kontaktede de to NLP terapeuter Karin Jensen og Henrik Brandt.

Det skulle vise sig at være et valg, hun ikke har fortrudt.      

 

Terapeuten møder dine behov

Neuro Lingvistisk Programmering går ud på, at terapeuten tager udgangspunkt i klientens personlighed. De lytter til problemer og tanker, som du tumler med her og nu, og de lægger mærke til, om du er god til at beskrive dine oplevelser billedligt eller med lyde og dufte.

På denne måde kan terapeuten tilrettelægge forskellige teknikker, som er skræddersyet til klientens behov.

 

Kiit Rasmussen har Henrik Brandt som terapeut, og hun har fået et stort udbytte af deres samarbejde.

”Når jeg kommer ind ad døren, skal der være fuld tillid og respekt omkring det emne, der skal arbejdes med, og det er Henrik super god til. Det giver mig følelsen af, at der ikke er nogen grund til at være flov over, at jeg har et almindeligt menneskeligt problem,” fortæller hun.

Terapeuten sørger for at klienten, igennem samtaler og teknikker, kommer frem til kernen i det emne, der arbejdes med. Kiit fortæller, at Henrik Brandt en dag tog et stykke papir og tegnede et cirkel på det.

Denne cirkel kaldes for ”Livshjulet”. Cirklen deles op i otte dele, som hver især får et emne inden for livsværdier. Det kan være emner såsom ”venner", ”arbejde” og ”kærlighed.” Ved hjælp af coachende spørgsmål fra terapeuten, bliver man opmærksom på, hvilke ændringer man skal gøre inde for et område for at skabe størst mulig harmoni i det samlede ”Livshjul”. Ofte viser det sig, at ændringer på et område vil påvirke andre.

 

Terapien kan bruges i hverdagen

Det vigtigste for Karin Jensen og Henrik Brandt er, at deres klienter går derfra med en følelse af, at de kan bruge terapiens redskaber i det virkelige liv. For Kiit Rasmussen har det netop haft dén effekt, at hun ikke længere føler sig dårligt tilpas i svære situationer. Hun er i terapi en gang om måneden og føler, at hun bliver ved med at lære noget nyt om sig selv.   

”Det er en god oplevelse hver gang. Jeg tør mere, og jeg tør godt indrømme overfor mig selv og andre, at der er ting, jeg synes er svære og gerne vil blive bedre til, ” fortæller hun og tilføjer, at de teknikker hun har brugt i sin terapi også kan bruges i hverdagslivet.

 ”Jeg tænker anderledes nu. Hvis jeg er i en ubehagelig situation, så er det bare en mental begrænsning, som jeg kan arbejde med. Jeg er mere glad og ikke så begrænset mere,” siger hun.

For Kiit Rasmussen handlede det om, at der manglede noget i hverdagen. Og ved hjælp af NLP har hun stille og roligt fundet ud af, hvad hun ønsker sig af sit liv. Hun har ikke længere så svært ved at sige fra over for andre og med de redskaber, hun har nu, ved hun, at hun kan være stærk, hvis noget opstår. Hun har nu de ressourcer, der skal til for at nå sine mål.