Medmenneskelig kontakt
 

Den medmenneskelige kontakt og symbolet på samtalen mellem to mennesker.

At møde et menneske hvor mennesket er, kalder vi i NLP for pace. At hjælpe et menneske et andet sted hen, kalder vi at leade.
Vi er nødt til at pace, før vi kan leade. Som Søren
Kierkegaard skrev i 1859:

”At man, når det i Sandhed skal lykkes én at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der.
Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.
Enhver, der ikke kan det, han er selv en Indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han – med dog først og fremmest forstå det, han forstår. Kan jeg ikke gøre det, så hjælper en Mer-forståen ham slet ikke.
Vil jeg alligevel gøre min Mer-forståen gældende, så er det fordi jeg er forfængelig eller stolt, så jeg i grunden i stedet for at gavne ham, egentlig vil beundres af  ham.”